Information

MULTIHUSET PULSEN
Den selvejende institution Pulsen i Salling i Skive Kommune henvendte sig i 2009 til Lokale- og Anlægsfonden med en ansøgning om støtte til et nyt idræts-, kultur-, aktivitets- og sundhedscenter i byen Balling. Byen har et indbyggertal på ca. 1.200, med et samlet opland på i alt ca. 8.000 mennesker. Projektet rummer en spændende kombination af funktioner og aktivitetstilbud for børn, deres forældre og de ældre. Lokale- og Anlægsfonden har meget høje forventninger til, at projektet vil tjene som eksempel for hvordan nye fysiske rammer for fritidslivet, vil kunne skabe nyt liv og styrke livskvaliteten og sammenholdet for byens borgere og oplandet. Brugerne af det nye multihus vil kunne se frem til aktiviteter som dans, yoga, teater og afholdelse af mindre koncerter, et fitnesscenter, en café, en afdeling med spa og wellnessfaciliteter. Derudover skal der være faciliteter til musik, edb, maleri, keramik og glasarbejde. Et regionalt sundhedshus, hvor læger, fysioterapeuter og tandlæger bliver tilknyttet, vil også være en del af multihuset. Byggeriet forventes at blive på ca. 2.800 m². Den budgetterede byggesum vil være ca. 55 mio. kr.

VIDENOPSAMLING
Eksperternes materiale fra den netop afholdte konference er tilgængeligt på hjemmesiden og vil tjene til vidensopsamling og inspiration for konkurrencens teamer. Du har selv mulighed for at påvirke besvarelsen af konkurrencen. Vi vil gerne opfordre til at få så mange visionære, iderige og erfaringsmæssige gode ideer indarbejdet i konkurrenceprogrammet som muligt. Det kan være indlæg i form af, artikler, eksempler, åbne spørgsmål eller kommentarer, som vil blive brugt til at kvalificere konkurrenceprogrammet.

ÅBEN PROJEKTKONKURRENCE I 2011
Konkurrencen udskrives som en åben projektkonkurrence i henhold til EU- direktivet i januar 2011 og forventes afsluttet ultimo juni 2011.

Konkurrencen har to formål:
Dels at gå nye veje inden for de temaer årskonferencen handler om, således at konkurrenceresultatet kan tjene som demonstrations- og inspirationsgrundlag for fornyelsen af kulturhuse og idrætshaller. Dels at indhente skitseforslag til et konkret byggeprojekt der skal realiseres med det vindende team som totalrådgiver.

MÅLET FOR KONKURRENCEN
Målet er at udskrive en arkitektkonkurrence, som giver nye og overraskende bud på integrationen af bæredygtige helhedsløsninger og arkitektonisk formgivning. Det er også et fokuspunkt, at bæredygtighedstiltag ikke ”klistres på projektet i 11. time”, men bliver en indarbejdet del af bygningens form og funktion. Det er lige så meget en ingeniør- som en arkitektkonkurrence. Udover ønsket om miljøfremmende løsninger, skal konkurrencen resultere i kvalificerede bud på bygninger og udearealer, der fremmer et righoldigt aktivitetsliv, styrker livskvaliteten og skaber et lokalt mødested for såvel unge som ældre. Dette skal gå hånd i hånd med en forståelse for lokale forhold og befolkningsmæssige forudsætninger, således at projektet hænger sammen med en fornuftig drift og den samlede økonomi. Derfor er der i konkurrencen fokus på tre dimensioner af ”bæredygtighed”: Miljømæssig bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og social bæredygtighed.